Dla miłośników nieskażonej przyrody

Woliński Park Narodowy — założony w 1960 r. w celu ochrony unikalnego w skali kraju ekosystemu wyspy Wolin, gdzie zachowały się rynnowe jeziorka oraz moreny polodowcowe. Jedną z wartych uwagi jest znajdująca się przy drodze do Międzyzdrojów Kawcza Góra o wys. 61 m n.p.m. Teren wyspy porośnięty jest lasami sosnowymi i buczyną pomorską, zamieszkuje go ponad 200 gatunków ptaków z orłem bielikiem na czele oraz 30 gatunków ssaków, w tym tak rzadkich jak foka szara czy morświn. Do największych atrakcji Parku należy niewątpliwie Rezerwat Żubrów, w którym można podziwiać te zwierzęta sprowadzone z Augustowa w 1976r. z bliska, stojąc na specjalnie do tego przystosowanych drewnianych platformach.